BLOEMKOLEN

 

Bestaat er ooit eenvorm die vaststaat?

Alles verandert en elke vorm kan vanuit een ander standpunt anders waargenomen worden. Als wij van plaats of tijd veranderen, verandert onze kijk op de vormen om ons heen. De constatering van de vorm is een momentopname, een snapshot.

 

Het vormen zelf is een oneindig proces

Neem een bloemkool, snijd hem doormidden en je ziet hoe dat werkt. Aan de stam zijn vertakkingen gegroeid die zich meermalen splitsen, totdat hij in de vorm is gegroeid van het moment dat hij geoogst is en doormidden gesneden. Daar stopt het niet. De vormverandering gaat door. Wij vragen ons af hoe we de bloemkool zullen eten en bereiden hem. Hoe hij op ons bordje ligt, was als mogelijkheid al aanwezig in de vraag. We zoeken vormen en vinden ze. Bestaan ze al en hoeven we ze alleen maar te ontdekken?

 

Wat zoek je?

Wat je zoekt vindt zijn oorsprong in jezelf. Het komt voort uit je smaak, karakter, fascinaties, verlangens en omstandigheden. Met de vraag die daaruit voortkomt, ontdek je een antwoord en meestal meerdere. Antwoorden roepen weer vragen op die ons naar nieuwe antwoorden leiden, enzovoort. De oorspronkelijke vraag bloemkoolt maar door.

 

Hoe is dat in een creatief proces?

Je vindt een vorm en die vorm roept nieuwe mogelijkheden voor vorm op . Je kiest er een aantal die op hun beurt opnieuw mogelijkheden aanreiken. En dat gaat steeds maar door. Een kunstenaar baant zich een weg langs onbeperkte mogelijkheden. Hij kiest voor de mogelijkheden die voor zijn oorspronkelijke vraag relevant zijn en markeert zijn pad met beelden; met momentenopnames van die weg.

 

Richting

Als je het creatieve proces ziet als een poging om de wereld te kennen, en dat proces als totaal als een bloemkool beschouwt, kun je ervoor kiezen om door die bloemkool te dwalen. Je kunt echter ook trachten te bewegen naar een punt op de contour van de bloemkool. Dat doe je als je de hoop hebt dat je kunt doorbloemkolen waar bestaande, bekende vormen ophouden.

 

Vrij vormen

Een kunstenaar moet zich beperken in zijn keuzes vanwege de gigantische hoeveelheid mogelijkheden die hij tegenkomt. Bovendien is hij gebonden aan de grenzen die zijn persoonlijk bewustzijn stelt. Maar het goede nieuws is, dat hij oneindig veel ongekende kanten op kan, omdat hij zich in het oneindige proces van vorming bevindt. Het vormen op zichzelf is vrij, want onbeperkt en onbelemmerd.