linosnedes

Voor het jaar 2000 en voordat ik zwart-wit tekeningen op de computer ging maken, maakte ik linosnedes. Ik wist van tevoren niet wat ik ging maken. Ik begon met een heel dikke viltstift wat vlekken en lijnen op het linoleum te tekenen. Daar zag ik al snijdend figuren in ontstaan en een voorstelling die ik daarna bewust wat aanscherpte. Ik heb gemerkt dat die voorstellingen mij vertelden wat mij ten diepste bezig hield.

 

1997helawakkerworden-1.jpg

hela wakker worden

1997dedeugdenhetbeest-3.jpg

de deugd en het beest

1996mijnzoetezoutezee96-2.jpg

mijn zoete zoute zee

1997dansvaneendeugniet-2.jpg

dans van een deugniet

1997doorgeefluikje-2.jpg

doorgeefluikje

1997erisgeenhoudenaan-1.jpg

er is geen houden aan

1997hetonbeteugeldpaard.jpg

het onbeteugeld paard

1997ikdroommijvrij.jpg

ik droom mij vrij

1997ikgeefmijaaneenaapdielachenkan.jpg

ik geef mij aan een aap die lachen kan

1997moederhoerenmaagd.jpg

moeder, hoer en maagd

1997oeiikbrandmij.jpg

oei, ik brand mij

1997opzoeknaareenkommetjewater.jpg

op zoek naar een kommetje water

1997spelletje.jpg

spelletje

1997verhaalvanhetspel97.jpg

verhaal van  het spel

1997verliefdheidach.jpg

verliefdheid, ach

1997wolkindebranding.jpg

wolk in de branding

1997watwiljijinmijnhuisje.jpg

wat wil jij in mijn huisje?

1998bat-womanstoeitmeteenkrokodil.jpg

bat-woman stoeit met een krokodil

1998cha-cha-cha.jpg

cha-cha-cha

1998dedriegezichtenvanzinenonzin.jpg

de drie gezichten van zin en onzin

1998dromendvangroteavonturen.jpg

dromend van grote avonturen

1998jungle.jpg

jungle

1998laatmijgaan.jpg

laat mij gaan

1998liedjevanafrica.jpg

liedje van africa

1998ozoetezoutezee.jpg

o, zoete zoute zee

1998zoetezoutezureliefde-1.jpg

zoete, zoute, zure liefde

1998recycled-1.jpg

recycled

1999adamandeveforever.jpg

adam and eve forever

1999enzonuendaneenbui.jpg

en zo nu en dan een bui

1999kung-fuliving.jpg

kung fu living

1999meegenomenmooi.jpg

meegenomen, mooi

1998echachachaversie2spuitlakopmdf120x120.jpg

cha-cha-cha, vergrote versie, spuitlak op mdf, 120 x 120 cm

1998fdromendvangroteavonturenversie2spuitlakopmdf100x160.jpg

dromend van grote avonturen, vergrote versie, spuitlak op mdf, 180 x 120 cm

1998gikgeefmijaaneenaapdielachenkanversie2spuitlakopmdf100x150.jpg

ik geef mij aan een aap die lachen kan, vergrote versie, spuitlak op mdf, 180 x 120 cm

1998iozoetezoutezeeversie2spuitlakopmdf120x120.jpg

o, zoete, zoute zee, vergrote versie, spuitlak op mdf, 120 x 120 cm

1998hikdroommijvrijversie2spuitlakopmdf120x120.jpg

ik droom mij vrij, vergrote versie, spuitlak op mdf, 120 x 120 cm

1998drecycledversie2acrylopdoek120x200-1.jpg

recycled, vergrote versie, acryl op doek, 200 x 120 cm